FANDOM


佛愆鬼如來臺灣知名布袋戲--霹靂布袋戲中的一名角色。手持邪兵滌罪犀角,頭上佈滿骷髏舍利,進行千罪祭血,殺害無辜生命之魔人。後來因修佛而成為佛首帝如來,但也是使號天窮為惡的主因之一。

在奪回滌罪犀角後加入天閻魔城六魔禘之一。第一戰對上黑衣劍少,以壓倒性之威擊敗黑衣劍少,第二戰則要對上鯤塵千古靖滄浪

霹靂兵燹之問鼎天下 第20集已證實,真正的鬼如來從未存在過,為帝如來受到明巒之委託,臥底於魔城並賜機暗殺他化闡提,但經過他化闡提的解釋之後,鬼如來明白自己被騙了,便將真相告知素還真,豈料竟是海蟾尊之陰謀,利用三教授令與玉清界之人聯手鏟除鬼如來素還真


稱號編輯

佛愆 鬼如來

詩號編輯

 • 魔佛妖僧怪和尚,聲聲句句鬼如來。
 • 千僧萬佛血亡災,滌罪誅刑應世開,魔佛妖僧怪和尚,聲聲句句鬼如來。 (完整版)

化身編輯

進化編輯

登場編輯


人際編輯


武功編輯

 • 鬼禪六斷
  • 無妄成法
  • 神迷墮世
  • 屠印殺界
  • 輔輪天葬
  • 眾相唯滅
  • 梵鬼同悲
 • 梵火天擊
 • 孽罪怒佛.鬼嚎令
 • 如來哭泣.萬鬼悲嚎.血斷滅神擊

兵器編輯

 • 滌罪犀角:天閻魔城之主他化闡提贈與鬼如來之配刀,目的要讓鬼如來滌盡千罪之血淪為魔道。在千罪祭血屠城儀式將成之際,從善之血以命相殉,破除魔障,僧者噩夢乍醒,幡然悔悟。帝如來將之封於雲鼓雷峰赦刀喦下的封愆禁地。後末世聖傳攻破雲鼓雷峰落進號天窮之手,於月山登鳳台敗於妖后、御神風聯手而自刎,犀角也因完成千罪祭血而蛻變,鬼如來終覺醒重拾至邪之器,再行以殺證道之路。御神風死前以一點正氣將觀心自在寄於犀角之上,欲以邪養正,遏止犀角之威,後犀角與佛刑禪那同斷,齊子然為修復而將其析出。

殺害之要角編輯

此頁文字引用了維基百科條目 鬼如來。作者列表可見它的變更歷史